BHV - Bedrijfshulpverlening

Waarom BHV?

Elke werkgever behoort de bedrijfshulpverlening te hebben geregeld. Afhankelijk van de grote en het risico van een bedrijf moeten er dan één of meer bedrijfshulpverleners zijn. Medewerkers die bij calamiteiten kunnen functioneren als voorpost. De calamiteiten en/of de gevolgen daarvan kunnen beperken en bestrijden. De materialen voor de bedrijfshulpverleners dienen ook goed geregeld te zijn.

De bedrijfshulpverlening kan worden opgedeeld in een drietal delen:

 • Eerste Hulpverlening
 • Beperken en bestrijden van een beginnende brand
 • Starten en begeleiden van een ontruiming

Bij grote bedrijfshulpverleningsorganisaties zijn deze onderdelen vaak verdeeld over meerdere medewerkers, iedere medewerker een taak. Bij kleinere bedrijven moet een bedrijfshulpverlener alle delen van de bedrijfshulpverlening kunnen uitvoeren. Bij de basisopleiding bedrijfshulpverlening wordt ervan uit gegaan dat de bedrijfshulpverlener de complete bedrijfshulpverlening moet beheersen.

Het deel Eerste Hulpverlening is op te delen in twee delen:

 • Spoedeisende hulp
 • Niet-spoedeisende hulp

In de spoedeisende hulp worden de levensreddende handelingen aangeleerd. Hierbij valt te denken aan:

 

 • Bewustzijnsstoornissen
 • Stoornissen in de ademhaling
 • Reanimatie en AED
 • Shock
 • Ernstige uitwendige bloedingen
 • Acute ziekten
EHBO materialen

Bij de niet-spoedeisende hulp worden onder andere de volgende onderdelen behandelt:

 • Breuken
 • Wonden
 • Brandwonden
 • Kneuzingen 

Bestrijden van een beginnende brand:

In het onderdeel beperken en bestrijden van een beginnende brand worden de blusmiddelen en de blustechnieken theoretisch besproken. Na deze bespreking wordt er in de praktijk met een aantal vuren geoefend. 

 

Indien mogelijk kan er een kleine ontruiming op locatie geregeld worden. Als dit niet mogelijk is zal er via algemene handelingen tips en tools worden aangereikt. Iedere ontruiming is weer anders.

Blusmiddelen

Bij kleine groepen van maximaal 6 personen kan deze training in 1 dag worden gegeven. Deze training zal leiden tot een certificaat BHV uitgegeven door Dekkers Bedrijfsveiligheid en Evenementenzorg Nederland Prijs is op afspraak, vraag een vrijblijvende offerte aan.

Bij in compagnie training of groepstrainingen kan korting worden gegeven.

Dit geldt ook als de opdrachtgever de locatie en de catering verzorgt. Vraag ons naar de mogelijkheden.

Grotere groepen zijn twee dagen noodzakelijk.

Als een certificaat van het NIBHV gewenst is, is een cursus volgens de richtlijnen van het NIBHV 2 dagen.