Acute Zorg bij Alcohol- en Drugsincidenten

In toenemende mate krijgt de eerstehulpverlener te maken met overmatig gebruik van alcohol en drugs. Niet alleen tijdens hulpverlening op velerlei evenementen, maar ook steeds vaker tijdens uitgaan en in zijn directe omgeving.

Alcohol- en drugsgebruik kan problematische vormen aannemen en leiden tot ernstige verstoringen in de gezondheid van het slachtoffer. In het nieuws is steeds vaker aandacht voor alcoholgebruik op jongere leeftijd en nieuwe gewoonten zoals ‘bingedrinking’ of ‘comazuipen’. Vooral op jonge leeftijd kunnen de gevolgen van alcohol- en drugsgebruik voor de ontwikkeling van de jongvolwassenen ernstig zijn.

Snel en verantwoord reageren in geval van een alcohol- of drugsincident kan levens redden. Acute Zorgverleners moeten dan ook weten hoe te handelen bij dergelijke incidenten. Horecamedewerkers, politiefunctionarissen, ambulancepersoneel, huisartsen en verplegers en met name ook evenementenhulpverleners zijn voorbeelden van personen die te maken kunnen krijgen met de gevolgen van overmatig drank- en drugsgebruik.

Drank en Drugs brillen
Nikta gecertificeerd Azadi

De cursus ‘Acute Zorg bij Alcohol- en Drugsincidenten’, voorziet in de groeiende behoefte aan kennis en vaardigheden voor wat betreft het herkennen van een middel en het verlenen van eerste hulp.

Om aan de cursus te mogen deelnemen, dient u in het bezit te zijn van een geldig EHBO-certificaat (bijv. Acute Zorg).

Tijdens een cursus AZADI worden onder andere de volgende onderwerpen besproken:

  • Algemene regels voor hulpverlening
  • Airway, Breathing, Circulation, Disability, Exposure (zgn. ABCDE-methodiek) bij het alcohol- en drugsslachtoffer
  • De 7 hoofdsoorten drugs
  • Veel voorkomende drugs:  heroïne, cannabis, cocaïne, speed/amfetamine, LSD, paddo’s, GHB, XTC/MDMA
  • De effecten van het drugsgebruik
  • De wijzen van drugsgebruik
  • Combinatiegebruik
  • Alcoholvergiftiging

 

DBE-Nederland is in bezit van realistische oefen-, simulatiemateriaal zoals drugs en alcohol brillen.
Hiermee lopen cursisten rond om het gevoel te ervaren om zo beter de effecten van drugs of alcoholgebruikers te herkennen.